Nike Joyride

Dlaczego kulki?

S? mi?kkie, spr??yste i stanowi? trzon innowacyjnego systemu amortyzacji zaprojektowanego tak, by u?atwi? wykonywanie ka?dej aktywno?ci fizycznej, nawet biegania.

Nike Joyride Run Flyknit

Przegl?daj

Bardziej mi?kka amortyzacja

Latami dopracowywali?my kulki. Wszystko musia?o by? idealne – rozmiar, kszta?t i funkcjonalno?? – tylko wtedy mog?y zapewni? wygod? i mi?kko?? podczas biegu. Przy ka?dym kroku ponad 10 000 kulek dopasowuje si? do Twojej stopy, daj?c indywidualn? amortyzacj? i wsparcie, a nast?pnie dynamicznym ruchem wraca na pierwotne miejsce, przy okazji popychaj?c Ci? do przodu.

Ochrona przed wstrz?sami

Ta mi?kko?? nie tylko u?atwia poruszanie si? – sprawia, ?e ca?e Twoje cia?o czuje si? lepiej. System amortyzacji w butach Nike Joyride zapewnia o 14% lepsz? ochron? przed wstrz?sami ni? niektóre z naszych najlepszych, sprawdzonych butów do biegania (testy z wykorzystaniem modeli Nike Air Zoom Pegasus 36 i Nike Epic React FK2).

?Amortyzacja w tych butach jest wyj?tkowa… czuj? si? tak, jakbym chodzi? po chmurze. S? naprawd? wygodne i ?wietnie dopasowane. Na pewno b?d? moim pierwszym wyborem na biegi regeneracyjne. Moje stopy czuj? si? w nich wspaniale.

Craig Engels
, profesjonalny biegacz d?ugodystansowy, Nike Oregon Project

Energia podczas ka?dego biegu

Nike Joyride zaprojektowano z my?l? o dopasowaniu do ka?dego sportowca, na ka?dym etapie przygody z bieganiem. Dzi?ki tym butom Twoje nogi i stopy nie czuj? zm?czenia, a Ty masz ochot? na kolejny bieg – bez wzgl?du na to, czy wczoraj uda?o Ci si? pokona? najd?u?sz? tras? w ?yciu, czy by?a to pierwsza przebie?ka w Twojej karierze.

Nike Joyride Run Flyknit

Przegl?daj

Przygoda z Nike Joyride

Will Moroski, starszy kierownik linii produktów w Nike Running, opowiada o projekcie Nike Joyride – od inspiracji po realizacj?.

Wszystko zacz??o si? od cz?sto powtarzanej pro?by od mi?o?ników biegania – znajd?cie sposób, ?eby bieganie by?o ?atwiejsze. To ogromne wyzwanie, wymagaj?ce niewiarygodnej kreatywnosci i innowacyjno?ci. Will Moroski i jego zespó? pracowali nad tym latami, ale sprawi?o im to ogromn? frajd?.

Ka?dy biegacz ma taki sam problem – obci??enie zwi?zane z uderzaniem w nawierzchni?. Wiedzieli?my, ?e musimy stworzy? zupe?nie nowy system amortyzacji.

Will Moroski
, starszy kierownik linii produktów w Nike Running

Wybierz buty Joyride dla siebie

Bieganie

Bieganie

Sportswear

Sportswear

色天使久久综合网天天